COVID 19 mjere rada u ordinaciji

Mjere za suzbijanje COVID-19 virusa

Globalna pandemija virusa SARS COVID-2 nametnula je nove i vrlo zahtjevne standarde kako bi se očuvalo zdravlje građana. Kako smo se zaštitili od korona infekcija?

Ordinacija dentalne medicine Dragaš Dental Design Osijek od prvog dana pandemije postupa sukladno uputama Nacionalnog i županijskog stožera civilne zaštite. Osim propisanih mjera, u svakodnevnom radu brinemo o zdravstvenoj i tehničkoj sigurnosti prostora, opreme i materijala.

Svi naši klijenti, pacijenti i osobe u pratnji obvezni su nositi zaštitne maske i provoditi higijenu ruku. Ne smiju imati povišenu tjelesnu temperature niti simptome covid-19 infekcije. Točnost danih podataka potvrđuju svojim potpisom. Naše ordinacije se nekoliko puta na dan prozračuju i osim toga, opremljene su sterilizatorima zraka. Sterilizatori zraka imaju HEPA filtere i neutraliziraju viruse, bakterije, pelud i spore plijesni. 

Svi naši zaposlenici također su obvezni provoditi jednake protokole i pridržavati se pravila u zaštiti od infekcija. Naši liječnici i asistenti su cijepljeni da bi zaštitili sebe i svoje klijente pacijente.

Posebno brinemo o sterilizaciji i dezinfekciji prostora i opreme kako bi naši pacijenti imali maksimalni stupanj sigurnosti i zaštite. Sve radnje u stomatološkoj ordinaciji definirane su preciznim protokolom, a metode rada osoblja usmjerene su na očuvanje zdravlja klijenata i osoblja ordinacije.

Svi instrumenti u našim ordinacijama se steriliziraju nakon svake uporabe ili se koriste jednokratno. Visoko standardizirani postupci sterilizacije I dezinfekcije odnose se na sve materijale, instrumente i opremu. Svakodnevna sterilizacija i dezinfekcija se provodi i kontrolira sukladno Protokolima (pismeno).

Pomoćni predmeti, radne plohe, dijelovi namještaja, opreme i uređaja protokolarno se dezinficiraju nakon svakog pacijenta. Bez obzira na vrstu stomatološkog rada, svakom pacijentu su osigurane  jednokratne čaše, sisaljke, zaštitne komprese, maske, rukavice, tacne, igle, šprice, gaze, vaterole i dr.

Svim navedenim postupcima uništavamo mikroorganizme i njihove spore, sprečavamo njihov nastanak, širenje i bilo koju vrstu infekcije. Vaša sigurnost i sigurnost osoblja je na prvom mjestu!