Naš cjeloviti prvi pregled sastoji se od kliničkog pregleda, razgovora s pacijentom te analize rentgenskog stanja zuba i potporne kosti.
Po svim važnim parametrima i pacijentovim željama, dogovaramo plan i provedbu terapije s pretpostavljenim troškovnikom.