Mostovi na implanataima

Most na implantatima

Ukoliko nedostaje nekoliko zuba u nizu izrađuje se most na implantatima. Ova tehnika primjenjuje se kako se ne bi izrađivao klasični most. Bitna razlika je da se most na implantatima smješta na ugrađeni implantat dok se kod kod klasičnog mosta moraju brusiti susjedni zdravi zubi. Ugradnjom mosta na implantatima čuvaju se zdravi zubi u čeljusti.

Zubni most na implantatima postavlja se:

  • kada u čeljusti nedostaje više od jednog zuba
  • kada bi ugradnjom više implantata u nizu stvorili opterećenje čeljusti, npr. škripanje zuba
  • nedostatak kosti za ugradnju više implantata

Most na implantatu se po završetku terapije fiksira vijcima ili se cementira.

VAŽNO: Prirodni zubi i okolno tkivo moraju biti zdravi kako bi se uspješno ugradio implantat.

DRAGAŠ DENTAL DESIGN OSIJEK

Saznaj više